antena

Antena satelitarna do prawidłowego odbioru potrzebuje niezakłóconej niczym przestrzeni, a więc nie mogą zasłaniać jej drzewa, sąsiednie budynki ani inne elementy. Antena powinna znajdować się w miarę możliwości jak najwyżej, z odpowiedniej strony budynku. Ustawienie anteny różni się w zależności od miasta oraz od producenta sprzętu. Najlepiej posiłkować się dokumentacją załączoną do anteny lub instrukcją dostępną na stronie internetowej dostawcy.

Jakie parametry trzeba wziąć pod uwagę przy ustawianiu anteny?

Każda satelita powinna być ustawiona od strony południowej. Po wstępnym zamontowaniu należy wyregulować następujące parametry:

  • Kąt elewacji – antena na początkowej pozycji znajduje się pod kątem 0 stopni względem ściany budynku. W razie konieczności kąt elewacji zmieniamy zgodnie z informacją znajdującą się na prowadnicy anteny lub w tabeli opracowanej przez producenta.
  • Azymut – pomimo że antena musi być skierowana w stronę południową, to dla uzyskania lepszego odbioru azymut można nieco zmodyfikować na wschód lub zachód.
  • Kąt odchylenia polaryzacji – precyzyjne wartości dla poszczególnych rejonów Polski podaje producent w tabeli. Kąt ten zmieniamy zgodnie z zaleceniami z użyciem uchwytu mocującego konwerter.

Jeśli pomimo zastosowania się do wskazówek zawartych w instrukcjach sygnał na dekoderze nadal nie jest wystarczająco silny dla prawidłowego odbioru, to warto wezwać serwis. Ustawianie anten w Tychach poprzedzone jest dokładną analizą warunków terenowych i potencjalnych zakłóceń.

Czy można samodzielnie ustawić antenę?

Ustawienie anteny nie jest skomplikowaną czynnością, więc każdy powinien poradzić sobie z montażem we własnym zakresie. Niemniej warto skorzystać z pomocy drugiej osoby, która będzie kontrolować sygnał na telewizorze i dekoderze.