SERWIS TELEFONÓW – DIAGNOSTYKA I USUWANIE AWARII – TYCHY

W ramach świadczonych usług serwisowych specjalizujemy się także w diagnostyce i usuwaniu awarii telefonów różnych marek. Wśród wykonywanych prac znajdują się m.in.:

  • diagnostyka ogólna,
  • przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia,
  • usuwanie blokady Google,
  • wymiana wyświetlacza bezdotykowego,
  • wymiana wyświetlacza w telefonie dotykowym.
  • wymiana panelu dotykowego,
  • wymiana gniazda ładowania lub słuchawkowego,
  • wymiana złącza karty SIM lub pamięci microSD,
  • wymiana baterii w smartfonie,
  • i inne.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat oferowanych usług.

Diagnostyka ogólna

Usługa polega na wykonaniu zbioru czynności prowadzących do ustalenia problemu zgłoszonego przez Klienta.

Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia

Usługa polega na całkowitym usunięciu systemu operacyjnego oraz zainstalowaniu nowego czystego, z zaimplementowanego w urządzeniu zasobu pamięci. Usługa usuwa wszystkie dane użytkownika. W przypadku urządzenia z fabrycznie dedykowanym oprogramowaniem wyższym niż Android 5.0 może zaistnieć również konieczność usunięcia blokady Google Device Protection.

Usuwanie blokady Google

Usługa polega na usunięciu blokady Google Device Protection, która wymusza na użytkowaniu zalogowanie się do wcześniej przypisanego konta e-mail.

Wymiana wyświetlacza bezdotykowego

Usługa polega na wymianie wyświetlacza LCD telefonu klasycznego (telefon klawiszowy) bez obsługi dotykowej. Najczęstszymi powodami wymiany są: rozlanie się wyświetlacza spowodowane pęknięciem w wyniku nadmiernego ucisku lub upadku, wada podświetlenia, brak obrazu, zmiana kolorów.

Wymiana wyświetlacza w telefonie dotykowym

Usługa polega na wymianie wyświetlacza LCD w telefonie typu smartfon obsługującego panel dotykowy. Usługa zakłada, iż panel dotykowy jest całkowicie sprawny. Najczęstszymi powodami wymiany są: rozlanie się wyświetlacza spowodowane pęknięciem w wyniku nadmiernego ucisku lub upadku, wada podświetlenia, brak obrazu, zmiana kolorów, kontakt z cieczą.

Wymiana panelu dotykowego (samego lub z wyświetlaczem LCD)

Usługa polega na wymianie panelu dotykowego (TouchPanel), który uległ uszkodzeniu w postaci pęknięcia, stłuczenia lub przestał reagować na dotyk miejscowo, lub całkowicie. Usługę realizujemy poprzez oddzielenie (rozklejenie) uszkodzonego panelu dotykowego od korpusu obudowy, odłączenie/odlutowanie taśmy panelu dotykowego od płyty głównej oraz przyklejenie nowej części wraz z zalutowaniem/podłączeniem taśmy do płyty głównej.

Gwarancja na usługę: 6 miesięcy

Wymiana gniazda ładowania / gniazda słuchawkowego

Usługa polega na wymianie gniazda ładowania (microUSB) lub gniazda słuchawkowego oraz zastąpienie go nowym. Usługę wykonuje się poprzez wylutowanie starego gniazda, wyczyszczenie go ze starego spoiwa (cyny) oraz zalutowanie nowego elementu z użyciem świeżego spoiwa. W niektórych przypadkach wymianie podlega cały moduł (zestaw gniazd).
Gwarancja na usługę: 6 miesięcy

Wymiana złącza karty SIM lub złącza pamięci microSD

Usługa polega na wymianie gniazda pamięci microSD, lub gniazda kart SIM oraz zastąpieniu go nowym. Wykonuje się ją poprzez wylutowanie starego gniazda i wyczyszczenie go ze starego spoiwa (cyny) oraz zalutowanie nowego elementu z użyciem świeżego spoiwa. W niektórych sytuacjach wymianie podlega cały moduł (zestaw gniazd).
Gwarancja na usługę: 6 miesięcy

Wymiana baterii w smartfonie

Usługa polega na otwarciu smartfona w dostępny, możliwie bezinwazyjny, serwisowy sposób, odłączeniu starego ogniwa oraz zastąpieniu go nowym. Po zabiegu telefon jest przywracany do stanu pierwotnego. W niektórych sytuacjach przy wymianie baterii konieczna jest również wymiana pokrywy baterii.

Jesteś zainteresowany ofertą serwisu konsol, kopiowaniem kaset vhs lub montażem anten? Skontaktuj się z nami.

X