Programowanie Pilota DVB T LTC

Pilot od dekodera z funkcjami obsługi TV ?

Zmiana w nadawaniu telewizji naziemnej, która odbyła się w 2022 roku na terenie wszystkich województw, zwana też jako refarming była doskonałą okazją dla producentów sprzętów RTV do wprowadzenia szeregu udogodnień w działaniu sprzętu i znakomitym czasem dla wprowadzenia nowych funkcji. Jedną z takich funkcji, których próżno było szukać w sprzętach z poprzedniej generacji to programowanie pilota do dekodera, aby mógł on służyć również jako pilot do telewizora.

W zamyśle producentów, rozwiązanie takie miało wprowadzić udogodnienie dla użytkowników korzystających z dekoderów DVB-T polegające na pozbyciu się jednego z pilotów, który de facto służył tylko do włączenia i wyłączenia telewizora. Większość producentów sprzętu do odbioru DVB-T postanowiło zatem wprowadzić w swoich pilotach zmianę, dzięki której za pomocą jednego pilota włączymy i wyłączymy cały zestaw do odbioru TV. Stworzono więc funkcję “uczenia się” pilota DVB-T funkcji pilota TV. Dodatkowo dołączono dedykowane temu klawisze, które w pilotach mają posłużyć włączeniu i wyłączeniu telewizora (ON/OFF/POWER), regulację zmiany natężenia głosu (VOL+, VOL-) oraz zmianę źródła obrazu (SOURCE lub TV/AV).

Instrukcja programowania pilota LTC :

Programowanie pilota DVB-T LTC

Pilot posiada możliwość zaprogramowania 4 przycisków: SOURCE LUB SET, VOL-, VOL+, POWER. W celu zaprogramowania przycisków należy:

  1. Przytrzymać przycisk „SOURCE” lub “SET” przez 3 sekundy, aż czerwona lampka znajdująca się w przycisku „POWER”  zaświeci się światłem ciągłym,
  2. Krótko nacisnąć przycisk, który ma być programowany – czerwona lampka zacznie migać. Skierować pilot od dekodera oraz pilot do telewizora diodami podczerwieni do siebie i wcisnąć przycisk, którego funkcja ma być skopiowana do pilota. Lampka na pilocie zamiga, następnie zaświeci się światłem ciągłym. Znaczy to, że pilot przyjął funkcję i jest gotowy do programowania następnych przycisków.
  3. W celu zaprogramowania następnego przycisku, należy powtórzyć operację od punktu numer 2.
  4. W celu zakończenia programowania przycisków pilota należy nacisnąć przycisk „SOURCE”, lampka zgaśnie a pilot przełączy się z trybu nauki do trybu normalnej pracy.

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do poniższych produktów :

Dodaj komentarz