ul. Uczniowska 7, 43-100 Tychy
+48 531 896 344
kontakt@dotbros.com

NOWA Klawiatura SONY Vaio PCG7186M bez ramki ENTER

NOWA Klawiatura SONY Vaio PCG7186M bez ramki ENTER

7777,77 

1 w magazynie

SKU: SON7 Kategoria:

Opis

Drogi serwisancie,

Laptopy s? towarem, kt?ry wyst?puje na rynku w milionach egzemplarzy, a w tym – tysi?cach modeli, a te z kolei wyst?puj? w r?nych wersjach sprz?towych. Prosz? pami?ta?, ?e te same modele laptopa nie musz? mie? takiej samej p?yty g??wnej, a co za tym idzie – mog? r?ni? si? pod k?tem roz?o?enia element?w elektronicznych i z??czy.

Podczas wybierania klawiatury – opr?cz dedykowanego modelu – zwr?? nale?y dodatkow? uwag? na zdj?cia.

PRZED ZAKUPEM POR?WNAJ SWOJ? KLAWIATUR? Z NASZYMI ZDJ?CIAMI :

  • U?o?enie, kszta?t i d?ugo?? ta?my,
  • Rodzaj mocowa? i ich lokalizacj?,
  • Uk?ad klawiszy oraz ich kszta?t.

Zale?y nam, aby Klient otrzyma? faktycznie to czego potrzebuje, nie musz?c zwraca? zakupionej cz?ci serwisowej. Tylko dopasowanie powy?szych element?w do Pa?stwa klawiatury zapewni pe?n? kompatybilno??.

24516759 4

NOWA KLAWIATURA DO LAPTOP?W

SONY Vaio

Oferujemy now? klawiatur? do laptopa SONY. Klawiatura wykonana zosta?a z najwy?szej jako?ci produkt?w. Pasuje idealnie do modeli serii PCG oraz VGN. Pe?n? list? kompatybilnych urz?dze? znajd? Pa?stwo poni?ej.

Specyfikacja :

  • Stan : Nowa
  • Kolor : bia?y
  • Typ: Wyspowa (bez ramki)
  • Jako?? : Zamiennik
  • Mocowanie : 4 ?ruby

UWAGA !

Ta wersja klawiatury posiada DU?Y ENTER, przed zakupem por?wnaj !

Oferujemy r?wnie? us?ug? wymiany uszkodzonej klawiatury w laptopie. Nasz serwis codziennie wymienia kilkana?cie klawiatur w laptopach. Oferowane przez nas produkty s? najwy?szej jako?ci.

[SON7] – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Towar jest dost?pny od r?ki.

Lista kompatybilnych modeli :

PCG-7181M, PCG-7186M, PCG-7184L, PCG-7185, PCG-7191L, PCG-7192L, PCG-7184T, PCG-7185M, PCG-7181L, PCG-7182L, PCG-7183, PCG-7173L, PCG-7174L, PCG-7148L, PCG-7171L, PCG-7171T, PCG-7172L, PCG-7171M

VGN-NW100, VGN-NW100J, VGN-NW100Y, VGN-NW105J, VGN-NW105J/S, VGN-NW105J/T, VGN-NW105J/W, VGN-NW115J, VGN-NW115J/S, VGN-NW115J/T, VGN-NW115J/W, VGN-NW11S/S, VGN-NW11S/T, VGN-NW11SR/S, VGN-NW11Z/S, VGN-NW11Z/T, VGN-NW11ZR/S, VGN-NW120J, VGN-NW120J/S, VGN-NW120J/W, VGN-NW125J, VGN-NW125J/T, VGN-NW12Z/S, VGN-NW12Z/T, VGN-NW130J, VGN-NW130J/S, VGN-NW130J/T, VGN-NW130J/W, VGN-NW135J, VGN-NW135J/S, VGN-NW135J/T, VGN-NW135J/W, VGN-NW140J, VGN-NW140J/S, VGN-NW140J/T, VGN-NW140J/W, VGN-NW150J, VGN-NW150J/S, VGN-NW150J/T, VGN-NW150J/W, VGN-NW160J, VGN-NW160J/S, VGN-NW160J/T, VGN-NW160J/W, VGN-NW180J, VGN-NW180J/S, VGNNW100, VGNNW100J, VGNNW100Y, VGNNW105J, VGNNW105J/S, VGNNW105J/T, VGNNW105J/W, VGNNW115J, VGNNW115J/S, VGNNW115J/T, VGNNW115J/W, VGNNW120J, VGNNW120J/S, VGNNW120J/W, VGNNW125J, VGNNW125J/T, VGNNW130J, VGNNW130J/S, VGNNW130J/T, VGNNW130J/W, VGNNW135J, VGNNW135J/S, VGNNW135J/T, VGNNW135J/W, VGNNW140J, VGNNW140J/S, VGNNW140J/T, VGNNW140J/W, VGNNW150J, VGNNW150J/S, VGNNW150J/T, VGNNW150J/W, VGNNW160J, VGNNW160J/S, VGNNW160J/T, VGNNW160J/W, VGNNW180J, VGNNW180J/S

24516759 1

VAIO SERIA VGN-NW200

VGN-NW20EF/P, VGN-NW20EF/S, VGN-NW20EF/W, VGN-NW20SF/P, VGN-NW20SF/S, VGN-NW20ZF/S, VGN-NW20ZF/T, VGN-NW21EF/S, VGN-NW21JF/S, VGN-NW21MF/P, VGN-NW21MF/S, VGN-NW21MF/W, VGN-NW21SF/S, VGN-NW21SF/T, VGN-NW21ZF/S, VGN-NW21ZF/T, VGN-NW220F, VGN-NW220F/B, VGN-NW220F/P, VGN-NW220F/S, VGN-NW220F/T, VGN-NW220F/W, VGN-NW225F, VGN-NW225F/B, VGN-NW225F/P, VGN-NW225F/S, VGN-NW225F/T, VGN-NW225F/W, VGN-NW226F, VGN-NW226F/B, VGN-NW226F/W, VGN-NW228F, VGN-NW228F/B, VGN-NW228F/S, VGN-NW230G, VGN-NW230G/B, VGN-NW230G/S, VGN-NW235F, VGN-NW235F/B, VGN-NW235F/P, VGN-NW235F/S, VGN-NW235F/T, VGN-NW235F/W, VGN-NW238F, VGN-NW238F/B, VGN-NW238F/P, VGN-NW238F/S, VGN-NW238F/T, VGN-NW238F/W, VGN-NW240F, VGN-NW240F/B, VGN-NW240F/P, VGN-NW240F/S, VGN-NW240F/T, VGN-NW240F/W, VGN-NW242F, VGN-NW242F/S, VGN-NW24EG, VGN-NW24JG, VGN-NW24MG, VGN-NW24MR, VGN-NW24S, VGN-NW250F, VGN-NW250F/B, VGN-NW250F/P, VGN-NW250F/S, VGN-NW250F/T, VGN-NW250F/W, VGN-NW265F, VGN-NW265F/B, VGN-NW265F/W, VGN-NW26E, VGN-NW26EG, VGN-NW26JG, VGN-NW26M, VGN-NW26MRG, VGN-NW270F, VGN-NW270F/B, VGN-NW270F/P, VGN-NW270F/S, VGN-NW270F/T, VGN-NW270F/W, VGN-NW275F, VGN-NW275F/B, VGN-NW275F/P, VGN-NW275F/S, VGN-NW275F/T, VGN-NW275F/W, VGN-NW280F, VGN-NW280F/B, VGN-NW280F/P, VGN-NW280F/S, VGN-NW280F/T, VGN-NW280F/W, VGN-NW2ERE/S, VGN-NW2ETF/S, VGN-NW2MRE/P, VGN-NW2MRE/S, VGN-NW2MTF/S, VGN-NW2SRF/S, VGN-NW2STF/T, VGN-NW2ZRF/N, VGNNW21MF/S, VGNNW21SF/S, VGNNW220F, VGNNW220F/B, VGNNW220F/P, VGNNW220F/S, VGNNW220F/T, VGNNW220F/W, VGNNW225F, VGNNW225F/B, VGNNW225F/P, VGNNW225F/S, VGNNW225F/T, VGNNW225F/W, VGNNW226F, VGNNW226F/B, VGNNW226F/W, VGNNW228F, VGNNW228F/B, VGNNW228F/S, VGNNW230G, VGNNW230G/B, VGNNW230G/S, VGNNW235F, VGNNW235F/B, VGNNW235F/P, VGNNW235F/S, VGNNW235F/T, VGNNW235F/W, VGNNW238F, VGNNW238F/B, VGNNW238F/P, VGNNW238F/S, VGNNW238F/T, VGNNW238F/W, VGNNW240F, VGNNW240F/B, VGNNW240F/P, VGNNW240F/S, VGNNW240F/T, VGNNW240F/W, VGNNW242F, VGNNW242F/S, VGNNW250F, VGNNW250F/B, VGNNW250F/P, VGNNW250F/S, VGNNW250F/T, VGNNW250F/W, VGNNW265F, VGNNW265F/B, VGNNW265F/W, VGNNW270F, VGNNW270F/B, VGNNW270F/P, VGNNW270F/S, VGNNW270F/T, VGNNW270F/W, VGNNW275F, VGNNW275F/B, VGNNW275F/P, VGNNW275F/S, VGNNW275F/T, VGNNW275F/W, VGNNW280F, VGNNW280F/B, VGNNW280F/P, VGNNW280F/S, VGNNW280F/T, VGNNW280F/W

VAIO SERIA VGN-NW300

VGN-NW305F, VGN-NW305F/B, VGN-NW310F, VGN-NW310F/B, VGN-NW310F/P, VGN-NW310F/S, VGN-NW310F/T, VGN-NW310F/W, VGN-NW315F, VGN-NW315F/B, VGN-NW315F/P, VGN-NW315F/S, VGN-NW315F/T, VGN-NW315F/W, VGN-NW31EF/S, VGN-NW31EF/W, VGN-NW31JF/S, VGN-NW320F, VGN-NW320F/B, VGN-NW320F/P, VGN-NW320F/S, VGN-NW320F/T, VGN-NW320F/W, VGN-NW330F, VGN-NW330F/B, VGN-NW330F/P, VGN-NW330F/S, VGN-NW330F/T, VGN-NW330F/W, VGN-NW345G, VGN-NW345G/B, VGN-NW345G/S, VGN-NW350F, VGN-NW350F/B, VGN-NW350F/S, VGN-NW360F, VGN-NW360F/B, VGN-NW360F/P, VGN-NW360F/S, VGN-NW370F, VGN-NW370F/B, VGN-NW370F/S, VGN-NW380F, VGN-NW380F/B, VGN-NW380F/S, VGN-NW380F/T, VGNNW305F, VGNNW305F/B, VGNNW310F, VGNNW310F/B, VGNNW310F/P, VGNNW310F/S, VGNNW310F/T, VGNNW310F/W, VGNNW315F, VGNNW315F/B, VGNNW315F/P, VGNNW315F/S, VGNNW315F/T, VGNNW315F/W, VGNNW320F, VGNNW320F/B, VGNNW320F/P, VGNNW320F/S, VGNNW320F/T, VGNNW320F/W, VGNNW330F, VGNNW330F/B, VGNNW330F/P, VGNNW330F/S, VGNNW330F/T, VGNNW330F/W, VGNNW345G, VGNNW345G/B, VGNNW345G/S, VGNNW350F, VGNNW350F/B, VGNNW350F/S, VGNNW360F, VGNNW360F/B, VGNNW360F/P, VGNNW360F/S, VGNNW370F, VGNNW370F/B, VGNNW370F/S, VGNNW380F, VGNNW380F/B, VGNNW380F/S, VGNNW380F/T

UWAGA !

Klawiatura bez ramki. Przed zakupem prosz? sprawdzi? klawisz ENTER !

24516759

Zdj?cia pogl?dowe

Ze wzgl?du na sprzeda? produkt?w od najlepszych, ale r?nych importer?w, niekt?re cechy klawiatury mog? si? r?ni? od tych na zamieszczonych zdj?ciach. Sugerujemy por?wna? zamieszczone zdj?cia z Pa?stwa klawiatur? pod k?tem rozmieszczenia mocowa? oraz u?o?enia, kierunku i d?ugo?ci ta?my. Je?eli te cechy b?d? zgodne – klawiatura na pewno b?dzie wsp?pracowa? z Pa?stwa laptopem.

24516759 2

24516759 3

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „NOWA Klawiatura SONY Vaio PCG7186M bez ramki ENTER”