Serwis telefonów

Przykładowe usługi realizowane w naszym serwisie :

 • Diagnostyka ogólna
  Usługa polega na wykonaniu zbioru czynności prowadzących do ustalenia problemu zgłoszonego przez Klienta.


 • Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia
  Usługa polega na całkowitym usunięciu systemu operacyjnego oraz zainstalowaniu nowego czystego systemu  z zaimplementowanego w urządzeniu zasobu pamięci. Usługa usuwa wszystkie dane użytkownika. W przypadku urządzenia z fabrycznie dedykowanym oprogramowaniem wyższym niż Android 5.0 może zaistnieć również konieczność usunięcia blokady Google Device Protection.


 • Usuwanie blokady Google
  Usługa polega na usunięciu blokady Google Device Protection, która wymusza na użytkowaniu zalogowanie się do wcześniej przypisanego konta e-mail.


 • Wymiana wyświetlacza bezdotykowego
  Usługa polega na wymianie wyświetlacza LCD telefonu klasycznego (telefon klawiszowy) bez obsługi dotykowej. Najczęstszym powodem wymiany są : rozlanie się wyświetlacza spowodowane pęknięciem wywołanym nadmiernym uciskiem lub upadkiem, wada podświetlenia, brak obrazu, zmiana kolorów.


 • Wymiana wyświetlacza w telefonie dotykowym
  Usługa polega na wymianie wyświetlacza LCD w telefonie typu smartfon obsługującego panel dotykowy. Usługa zakłada, iż panel dotykowy jest całkowicie sprawny. Najczęstszym powodem wymiany są : rozlanie się wyświetlacza spowodowane pęknięciem wywołanym nadmiernym uciskiem lub upadkiem, wada podświetlenia, brak obrazu, zmiana kolorów, kontakt z cieczą.


 • Wymiana panelu dotykowego (samego lub z wyświetlaczem LCD)
  Usługa polega na wymianie panelu dotykowego (TouchPanel), który uległ uszkodzeniu w postaci pęknięcia, stłuczenia lub przestał reagować na dotyk miejscowo lub całkowicie. Usługa realizuje się poprzez oddzielenie (rozklejenie) uszkodzonego panelu dotykowego od korpusu obudowy, odłączenie/odlutowanie taśmy panelu dotykowego od płyty głównej oraz przyklejenie nowego panelu wraz z zalutowaniem/podłączeniem taśmy do płyty głównej.
  Gwarancja na usługę : 6 miesięcy


 • Wymiana gniazda ładowania / gniazda słuchawkowego
  Usługa polega na wymianie gniazda ładowania (microUSB) lub gniazda słuchawkowego oraz zastąpienie go nowym. Usługę wykonuje się wylutowując stare gniazdo, czyszcząc miejsce gniazda ze starego spoiwa (cyny) oraz zalutowanie nowego elementu z użyciem świeżego spoiwa. W niektórych wypadkach wymianie podlega cały moduł (zestaw gniazd).
  Gwarancja na usługę : 6 miesięcy


 • Wymiana złącza karty SIM lub złącza pamięci microSD
  Usługa polega na wymianie gniazda pamięci microSD lub gniazda kart SIM oraz zastąpienie go nowym. Usługę wykonuje się wylutowując stare gniazdo, czyszcząc miejsce gniazda ze starego spoiwa (cyny) oraz zalutowanie nowego elementu z użyciem świeżego spoiwa. W niektórych wypadkach wymianie podlega cały moduł (zestaw gniazd).
  Gwarancja na usługę : 6 miesięcy


 • Wymiana baterii w smartfonie
  Usługa polega na otworzeniu smartfonu w dostępny, możliwie bezinwazyjny, serwisowy sposób, odłączenie starego ogniwa oraz zastąpienie go nowym. Po zabiegu telefon jest przywracany do stanu pierwotnego. W niektórych przypadkach przy wymianie baterii koniczna jest również wymiana pokrywy baterii.